Gebyrer

gebyrer

Gjelder også pakkepriser

Beskrivelse
Pris
N.A.F Baneleie
Kr. 1 260,00
Biltilsynets Teori
Kr. 660,00
Førerprøve
Kr. 1 1400,00
Utstedelse av førerkort
Kr. 310,00
Bilde
Kr. 310,00

Nye Priser

Nye priser fra 01.09.21