Gebyrer

gebyrer

offentlige gebyrer tilkommer alltid

OFFENTLIGE GEBYRET (GJELDER OGSÅ PAKKEPRISER)

N.A.F baneleie – 1 400 kr

Teori vegvesenet – 360 kr

Førerprøve – 1 150 kr

Utstedelse av førerkort: 90 kr

Bilde førerkort: 70 kr