Førertkort

Klasse A

klasse A - grunnpriser

Pr. Kjøretime  – á 45min

Trinnvurdering trinn 2 – 45 min

Trinnvurdering trinn 3 – 45 min

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – 4 x 45 min

Sikkerhetskurs vei – 8 x 45 min

Førerprøve

MC kurs – 3 x 45 min

Kr. 900,00

Kr. 950,00

Kr. 950,00

Kr. 5 500,00

Kr. 7 600,00

Kr. 2 750,00

Kr. 1 250,00

Førertkort

Klasse A1

klasse A1 - grunnpriser

Pr. Kjøretime – á 45min

Trinnvurdering trinn 2 – 45 min

Trinnvurdering trinn 3 – 45 min

Sikkerhetskurs trafikk – 4 x 45 min

Sikkerhetskurs vei – 5 x 45 min

Førerprøve

MC kurs – 3 x 45 min

Trafikant i mørket

Kr. 900,00

Kr. 950,00

Kr. 950,00

Kr. 3 800,00

Kr. 4 750,00

Kr. 2 750,00

Kr. 1 250,00

Kr. 2 000,00

Førertkort

Klasse A2

klasse A2 - grunnpriser

Pr. Kjøretime – á 45min

Trinnvurdering trinn 2 – 45 min

Trinnvurdering trinn 3 – 45 min

Sikkerhetskurs presis kjøreteknikk – 4 x 45 min

Sikkerhetskurs vei – 5 x 45 min

Førerprøve

MC kurs – 3 x 45 min

Obligatorisk kurs utvidelse a2 —> A

Kr. 900,00

Kr. 950,00

Kr. 950,00

Kr. 5 500,00

Kr. 5 700,00

Kr. 2 750,00

Kr. 1 250,00

Kr. 6 650,00

Alle klasser får rabatt på kr 1000 hvis de er ajour 3 dager før førerprøven.

* = Pakken inneholder IKKE mørkekjøring
** = Baneleie kommer i tillegg
*** = 1. avdrag ved påbegynt kjøring, 2. avdrag før landevei.

Timer utover pakken belastes med vanlig timepris
Bruk KID og kontonr som mottatt i Epost etter 1. time
For å opprettholde rabatten, må du være ajour før førerprøve.

​Offentlige gebyrer (Gjelder også pakkepriser)