gebyrer

offentlige gebyrer tilkommer alltid

OFFENTLIGE GEBYRET (GJELDER OGSÅ PAKKEPRISER)

N.A.F baneleie – 1 450 kr

Teori vegvesenet – 380 kr

Førerprøve – 1 200 kr

Utstedelse av førerkort: 90 kr

Bilde førerkort: 70 kr