Pris kjøretime á 45 min: 675,-
Pris veiledningstime: 850,-

Grunnpriser

Grunnpriser klasse BE

Kjøretime a 45 min 900,-
Veiledning 900,-
Lastsikringskurs 1 700,-
Sikkerhetskurs på veg, obligatorisk for BE 3 000,-
Leie av bil og henger til førerprøven 2 300,-
Gebyr til statens vegvesen kommer i tillegg
Gebyr Statens vegvesen, Førerprøve 860,-

Grunnpriser klasse B

Kjøretime a 45min 690,-
Sikkerhetskurs bane (SKB) 4 700,-
Landeveiskjøring (SKV) 7 000,-
Veiledningstime 850,-
Leie av bil til førerprøve 2 400,-
Trafikalt Grunnkurs u/mørkekjøring 1 500,-
Mørkekjøring 1 700,-
Førstehjelp 500,-
Teorikurs ( ikke obl) 1700,-
Bompenger 700,-