Læreplan Moped

Klasse AM - Moped

Læreplan

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs på 4 kvelder.Er obligatoriske for å få lov å begynne å øvelseskjøre.
Haralds Haralds
Trinn 2
Basis øvelser som:

• start/stans.
• svinge høyre/venstre.
• bremse øvelser.
• krypkjøringsøvelse/balanseøvelser.

Trinn 2 foregår i en kjøregård som mest mulig er skjermet fra annen trafikk. Elevene får trene på viktigheten av å kunne betjene mopeden på best mulig måte til han skal ut å kjøre i trafikken neste gang.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime sammen med lærer ute i rolig trafikk.
Haralds Haralds
Trinn 3
I dette trinnet skal eleven kjøre i varierende trafikk.

Rent praktisk kjører vi 3 timer på Askøy med de særegenheter som er på øyen.

Eleven må ha kontroll på ulike typer veg vi kjører på, og med stor vekt på venstre svinger, da disse er av størst vanskelighetsgrad.

Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime sammen med lærer i litt mer krevende trafikk
Haralds Haralds
Trinn 4
På trinn 4 skal eleven planlegge, kjøre og lede gruppen til gitte steder.

Denne turen varer i 4 timer. Eleven kjører fremst, og skal orientere gruppen om :

• hvilken type veg en befinner seg på.
• hvilken fartsgrense det er på stedet, samt endringer i disse.
• spesielle faremomenter som vi møter under kjøringen.

Da det er 3 elever som er med under kjøringen, vil de kjøre først, hver sin del av løypen. Når løypen er gjennomført er det tid for refleksjoner over hvordan kjøringen er blitt gjennomført, samt vegen videre.

Eleven kan da gjennomføre teorien på vegvesenet, og med bestått teori, utstedes mopedførerkortet.

Det må søkes om førerkort for M 146, og dette gjøres via vegvesen.no

Da dette er første førerkort en erverve, så må en påbegregne 2-4 ukers ventetid på vandelsklarering. Send søknaden med en gang.

Det en skal være våken på er gjennomføring av mørkekjøring hvis dette ikke ble gjort i forbindelse med Trafikalt Grunnkurs, så må det gjennomføres før 31 januar året etter, ellers mister mann retten til å kjøre moped, samt drive med øvelseskjøring til kl B, før dette er gjennomført.

Vi bruker mopeder av merke PGO til undervisningen, da disse er gode og stabile for elevene under kjøringen.
Haralds Haralds

Nye Priser

Nye priser fra 01.09.21