Læreplan klasse BE

Klasse BE

Læreplan

Trinn 1
Trafikalt Grunnkurs.
Det er en forutsetning for å kunne erverve førerkort kl BE at en allerede har kl B.
Haralds Haralds
Trinn 2
I denne delen skal eleven vise at han behersker av/ på kobling av henger.
Videre skal han kjenne til enkel daglig kontroll:

• sjekk at henger henger fast til bil
• sjekke at lys på henger virker
• sjekke at nødbremsewire er på plass.
• sjekke at bremser virker.
• sjekke dekkene/ lufttrykket.
• sjekke at lasten er forsvarlig og forskriftsmessig sikret.

Videre skal kandidaten kunne foreta kjøring/rygging av bil og henger.
Haralds Haralds
Trinn 3
I denne delen skal eleven vise at han behersker kjøring av bil og henger på en økonomisk og miljømessig måte, samt ta hensyn til den kinetiske bevegelsesenergien vogntoget innehar.

Han skal også kunne vurdere og begrunne sitt valg av hjelpemann når han rygger.

Han må også kunne gjøre rede for en mer omfattende sikkerhetskontrollen.
Haralds Haralds
Trinn 4,1
Trinn 4 er Lastsikringskurs.

Kurset er 2 delt, med 45 min teori og 45 min praktisk sikring av last.

Teoridelen er fast oppsett med gjennomgang av lover og regler, samt gjennomgang av ulike metoder å sikre lasten på.

I den praktiske delen skal eleven øve på å sikre:

• pallekasse.
• rund gjenstand, eks rør eller tømmerstokk.
• big bag.

Han skal også lære om ulike typer sikringsutstyr, og konsekvensen ved feil/utelatt sikring av gods. Han skal også få oppleve i demonstrasjon av usikkert last, og bli bevist viktigheten av at all last må sikres.

Det som er som ulempe er at elever som har kl C1( opptil 7 500kg) er fritatt dette kurset, mens elever som innehar kl C har gjennomført et mer omfattende Lastsikringskurs.

Det medfører at elver som har kl C 1 mangler viktig kunnskap som er en naturlig del av førerprøven, og bør selv om en er fritatt for kurset, gjennomføre dette.
Haralds Haralds
Trinn 4,2
Sikkerhetskurs veg

Det skal kjøres 3 timer på landeveg under vekslende veg og trafikkforhold.

Gebyr til Vegvesenet betales etter deres satser, se vegvesen.no

Det må søkes om utvidelse for å erverve førerkort kl BE, noe som nå endelig kan gjøres via nettet. Når dette er gjort, kan praktisk prøve bestilles.

Søknaden sendes via vegvesen.no

Det kjøres med BMW 520 D med automatikk, samt Humbaur henger under opplæringen, samt til førerprøven, noe som de fleste tidligere elever er svært godt fornøyd med.
Haralds Haralds

Nye Priser

Nye priser fra 01.09.21