Læreplan klasse B

Klasse B

Opplæring

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs for alle lette klasser (A,B, T og M)

17 timer teorikurs med generell trafikkunnskap, førstehjelp og redningsøvelse. Må tas før øvelseskjøring begynner. I mørkehalvåret kjøres det også mørkedemonstrasjoner. De som tar grunnkurset i sommerhalvåret må ta mørkedemo påfølgende vinter og før 01.03 året etter på grunn av lysforholdene. 

1.1 Trafikkopplæring

1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk

1.3 Mennesket i trafikken

1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Mørkedemonstrasjon

De som tar grunnkurset i sommerhalvåret må ta mørkedemo påfølgende vinter

Trinn 2: Kjøretøybehandling

Går i hovedsak ut på å lære å håndtere kjøretøyet. Igangsetting, stans i mot og medbakke, giring opp og ned, valg av riktig gir, rygging, kjøre mykt, sikkerhetskontroll m.m.

2.5. Forberedelse til kjøring

2.6.1 Igangsetting og stans

2.6.2 Krypekjøring

2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems

2.6.4 Bakkestart uten parkeringsbrems

2.6.5 Kort stans ny start i motbakke

2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål

2.7.2 Høyresving i kryss

2.7.3 Venstresving i kryss

2.7.4 Giring og bremsing

2.7.5 Normalbremsing og normalakselerasjon

2.7.6 Stans ved angitt sted

2.7.7 Kort stans – ny start

2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor – og motbakke

2.7.9 Valg av rett gir etter nedbremsing

2.8. Rygging, vending og parkering

2.9 Anvendelse og sammenknytning av grunnleggende kjøreferdigheter

2.10 Sikkerhetskontroll

2.11 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2:

avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre til trinn 3,

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Går i hovedsak ut på å kjøre i trafikk og innhente og bearbeide informasjon og løse trafikale situasjoner i vegkryss , rundkjøringer m.m. Trinnet inneholder også obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring og lastsikring).

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

3.3 Atferd i trafikken

3.4. Systematisk informasjonsinnhenting – i vegkryss

3.5.1 Kjøring i bolig – tettsted – og bymiljø

3.5.2 Kjøring på flerfeltsveg

3.5.3 Envegskjøring

3.5.4 Kjøring i tett trafikk

3.5.5 Kjøring i lyskryss

3.6.1 Kjøreteknikk på høyhastighetsvei

3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart

3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet

3.6.4 Kurvekjøring ( fart, svingpunkt og plassering )

3.6.5 Skifte av plass / felt, fartsøkning og nedbremsing

3.6.6 Inn – og utkjøring større veg

3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring

3.7.2 Overblikk, forutsigbarhet og avvikling

3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko

3.7.4 Å bli forbikjørt og å kjøre forbi

3.8.1 Obligatorisk sikkerhetskurs (glattkjøring)

3.9. Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre til trinn 4,

Trinn 4: Avsluttende landeveg

Den avsluttende delen er obligatorisk og består av 13 timer hvor 4 timer er teori og 9 timer praktisk trening I den praktiske delen vil det bli lagt vekt på risikomomenter ved landevegskjøring, og mye av kjøringen er selvstendig hvor det også inngår å planlegge og gjennomføre en tur

4.1 Bilkjøringens risiko Teori 2 timer

4.2 Kjørekompetanse i variert landevegsmiljø, by og motorveg Kjøring 5 timer

4.3 Planlegge og gjennomføre av kjøring i variert trafikkmiljø Kjøring 4 timer

4.4 Oppsummering og refleksjon over egen handling Teori 2 timer

Når du i samråd med læreren har nådd målene i læreplanen kan du bli meldt opp til førerprøven. Teoriprøven må være bestått før praktisk prøve kan bestilles, ikke vent med dette ettersom ventetiden for praktisk prøve kan være helt opp til 2 måneder. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du fyller 18 år men for å ta praktisk prøve må du ha fylt 18 år.