Læreplan klasse A

Klasse A

Læreplan

Trinn 1
Før all kjøring kan ta til, må eleven ha gjennomført innføringskurs (Mc kurs) på min 3 timer.
Haralds
Trinn 2
Det vil så være naturlig at eleven begynner å lære motorsykkelen å kjenne med en del øvelser på et lukket område.

Eleven skal beherske følgende:
• igangsetting /stans av mc.
• gire opp/ned.
• svinge høyre/venstre.
• balanse øvelser ved sakte/kryp kjøring.
• bremseøvelser
• utføre de overnevnte øvelsene selvstendig.

Dette bør trenes på et lukket område, eks Eikås, eller andre egnede områder uten forstyrrelser fra andre trafikanter.

Sjekke at de overnevnte øvelsene sitter i områder med liten trafikk/lav fart, trinnvurderingstime nr 1.
Haralds
Trinn 3
På dette trinnet skal eleven selvstendig vise at han behersker kjøring både i områder med lite og mye trafikk, i lave og høye hastigheter. Den trafikale biten er den samme som for kl B, og nesten uten unntak så besitter denne elevgruppen førerkort kl B.

Kurs i presis styreteknikk er på 4 timer og avholdes på Eikås.

Husk ta med til gebyr for baneleie.

Siste del på trinn 3 er oppsummering av tidligere foregående opplæring, trinnvurderingstime nr. 2.
Haralds
Trinn 4
På dette trinnet skal eleven på sikkerhetskurs på veg, også kalt landeveiskjøring.

Trinnet innledes med 2 timer teori, angående forventninger til turen og en plan og gjennomgang av selve løypen en skal kjøre.

Så kjøres 5 timer på landevei, og så oppsummeres turen med 1 time gjennomgang/refleksjoner.

Det vil i ettertid være behov for noen timer som forberedelse til førerprøven.

Vi kjører Honda CB 650 F, Honda NC 700 og Honda CBR 125 som skolesykler, som både er stabile og lettkjørte skolesykler.
Haralds

Nye Priser

Nye priser fra 01.09.21