Klasse BE

Opplæring

Trinn 1

Trinnet anses som dekket gjennom opplæringen til førerkort kl. B

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

1 veiledningstime er obligatorisk men det kan hende at du trenger “vanlige” kjøretimer i tillegg.

Trinn 3 – Trafikal opplæring

1 veiledningstime er obligatorisk men det kan hende at du trenger “vanlige” kjøretimer i tillegg.

Trinn 4

Avsluttende opplæring.
3 timer obligatorisk opplæring (teori og kjøring)
Obligatorisk kurs i sikring og merking av last, (minimum 2 timer.)