Klasse A

opplæring

Trinn 1: Teoridel på 3 undervisningstimer.

Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring ved trafikkskolen påbegynnes

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for alle A klasser. Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Trinn 3: Trafikal opplæring

Trafikal opplæring omfatter kjøring i trafikk (by og landeveg) og obligatorisk banekurs. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Hele trinn 4 er obligatorisk, trinnet omfatter både teori og praksis. Opplæringen er noe forskjellig i de forskjellige klassene (A-A2)

Teoriprøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt minstealder for førerkortklassen.